19 maj 2017

Grunden för en bra andning

Andningen är en otroligt viktig regulator för olika processer i kroppen. Den spelar en central roll för hälsan. Och i dagens samhälle där stressen ofta är känslomässigt eller mentalt anknuten, istället för fysisk, har en ökad andningsfrekvens ingen som helst nytta. Snarare skapar det dåliga andningsvanor som leder till försämrad hälsa hos många.

Det absolut första man måste börja med för att förbättra sin andning är att skapa en medvetenhet kring hur man andas. Och då finns det fem principer att förhålla sig till:
- Andas jag ut och in genom näsan?
Det finns många fördelar av näsandning: långsammare andningsfrekvens, mindre andningsvolym, luften värms, fuktas och renas, kvävemonoxid (som är luftrörs- och kärlvidgande) frigörs.
- Andas jag med diafragman?
Diafragman är kroppens andningsmuskel och ska alltså användas när vi andas. Men när vi är stressade är det lätt att andningen istället hamnar långt uppe i bröstkorgen vilket leder till att diafragman används allt mindre och istället får muskler i axlar och nacke jobba mer än de mår bra av. Stel nacke har nog de flesta känt av mer eller mindre ofta. När vi inte använder hela lungorna får vi också ett sämre gasutbyte som i längden kan leda till syrebrist.
- Andas jag avslappnat?
För att kunna andas avslappnat krävs en god hållning och även ett lugn så att luften varken pressas in eller ut. En avslappnad andning bidrar till en avslappnad och harmonisk stämning i hela individen.
- Andas jag rytmiskt?
På samma sätt som det mesta runt omkring är rytmiskt - årstider, dygnsrytmen, ljuset, ljudet osv. - mår vi också bra av en rytmisk andning. Det får kroppens celler att samarbeta.
- Andas jag tyst?
Eller hostar, suckar, snörvlar, harklar jag mig ofta. Det blir ett störningsmoment för kroppen.

Stäm av andningen några gånger per dag, i olika situationer, i olika känslotillstånd och se hur din andning är. Om du vill ha vidare hjälp för ytterligare förbättring kan du kontakta mig så kan jag coacha dig igenom 28-dagars andningsträning där vi använder oss av andningsmotstånd, fysisk aktivitet med stängd mun och att sova med tejpad mun.

www.anatoma.se
www.medvetenandning.se

Boktips: Medveten andning - Anders Olsson

Trevlig helg!
Sannah

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar